همایش ملی مهندسی صنایع یک رویداد دانشجویی‌ست که هر ساله به میزبانی یکی از دانشگاه‌های مطرح کشور برگزار می‌شود؛ این دوره به میزبانی دانشگاه بوعلی سینا همدان به صورت مجازی در تاریخ ۱۱ و ۱۲ اسفند ماه برگزار می‌شود.

توضیحات تکمیلی در ویدئو:

بازدید ملی

ثبت در همایش به عنوان بازدید ملی

مسابقه

شرکت در مسابقه همایش

روش های شرکت در همایش

دریافت فرمت مقالات و پروژه ها

فرمت دریافت مقاله

فرمت دریافت پروژه

خاطرات شما از همایش

حـامیــان همایش

برگـذارکننـــدگان

شـــورای راهبــــردی

تیـــم اجـرایـی

فهرست